Αναρτήσεις

"Πολιτιστικό Καρουζέλ", Φεβρουάριος 2016

"Η Νυχτερινή Βάρδια του Καλλιγράφου",Μαρία Ξυλούρη

"Το Βιβλίο του Τσαγιού",Οκάκουρα Κακούζο

"Ο Άνθρωπος Αντίγραφο",Ζοζέ Σαραμάγκου(1922-2010)

"Οι Αφετηρίες",Μαρία Λιάκου

"Η Στρατιά",Ε.Λ.Ντοκτόροου/E.L.Doctorow,"The March"