Αναρτήσεις

"Ένα Ολόγραμμα για τον Βασιλιά",Ντέηβ Έγκερς /Dave Eggers

"Η Αγάπη μιας Καλής Γυναίκας", Άλις Μανρόου/Alice Munro,"The Love of a Good Woman"

"Hotel Living",Ιωάννης Πάππος

"Το Παγερό Βουνό",Τσαρλς Φρέιζιερ/Charles Frazier,"Cold Mountain"